Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2018

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch tuyển sinh trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học các ngành như sau: 

1. Kỹ thuật xây dựng;

2. Quản lý xây dựng;

3. Kỹ thuật tài nguyên nước;

4. Kỹ thuật Cấp thoát nước;

5. Kỹ thuật cơ sở hạ tầng;

6. Kỹ thuật Trắc địa bản đồ;

7. Kế toán;

8. Quản trị kinh doanh.

Xem kế hoạch chi tiết: 

Thông báo tuyển sinh VLVH tại Hà Nội: Xem chi tiết