Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu :  
Ngày ban hành : 30/12/2015
Trích yếu :

Quy định quản lý nhiệm vụ KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ quan ban hành : Bộ Khoa học và công nghệ
 Đính kèm:                       TTLT_27.2015