Thông tư Số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước


Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 
Ngày ban hành : 22/04/2015
Trích yếu :

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Cơ quan ban hành : Bộ Khoa học và công nghệ
 Download:                                TTLT55-Dinh-muc-chi