Ngành nghề và cơ hội việc làm của sinh viên...

Trường Đại học Thủy lợi đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; đồng thời luôn quan tâm đến chất lượng đầu...

Xem chi tiết...
Thư mời các Cựu sinh viên Trường Đại học Thủy lợi

Với mong muốn Hội cựu sinh viên thu hút được nhiều nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên các thế hệ...

Xem chi tiết...
Quyết định miễn thi Tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh...

Quyết định miễn thi Tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Xem chi tiết...