Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017

Năm 2017 Nhà trường tuyển sinh trong cả nước theo nhóm ngành đối với một số ngành học cùng khối, có...

Xem chi tiết...
Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo...

Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Xem chi tiết...
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm...

Thông báo số 1431 /TB-ĐHTL ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi về...

Xem chi tiết...