Thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh liên...

Thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2017

Xem chi tiết...
Ký ức phương nam sau 10 năm của lớp S5-44N

Vào trường năm 2002 - tốt nghiệp năm 2007. Tròn 10 năm sau ngày ra trường, tập thể khóa chính quy...

Xem chi tiết...
Tiếp nhận gần 800 đơn vị máu từ Trường Đại học...

(TLU) – Ngày 22/11/2017, Trường Đại học Thủy lợi diễn ra Ngày hội hiến máu toàn trường – Thủy lợi...

Xem chi tiết...