Gặp mặt Cựu sinh viên Khóa 6

(TLU) - Hướng về 60 năm ngày thành lập Trường, sáng nay, các cựu sinh viên Khóa 6 đã có buổi gặp mặt nhân dịp 55 năm ngày nhập trường và 50 năm ngày ra trường

Các cựu sinh viên khóa 6 tham dự ngày hội khóa, hội Trường

Văn nghệ chào mừng

Cựu sinh viên khóa 6 hầu hết đều thành đạt và có nhiều đóng góp cho ngành, cho đất nước cũng như cho

sự phát triển của Nhà trường

Trong buổi gặp gỡ thân tình, các đại biểu được lắng nghe chia sẻ đầy xúc động của

các thế hệ lãnh đạo Nhà trường, các cựu giảng viên và các cựu sinh viên khóa 6

Cựu sinh viên khóa 6 lưu giữ những khoảnh khắc gặp mặt

Các bác cựu sinh viên khóa 6 rạng rỡ trong ngày hội khóa, hội trường

Bích Việt