Lịch phúc tra giai đoạn 1, học kỳ 2, năm học 2018-2019 cho K60

Gửi các em sinh viên

Trong 2 ngày : 16 và 17/4/2019, Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng sẽ nhận đơn phúc tra bài thi giai đoạn 1, học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên Khóa 60 (Nhóm 5)

 Đơn phúc tra các em lấy trực tiếp tại Phòng Khảo thí và KĐCL (104-A1) hoặc download từ file đính kèm.

Đề nghị các em sinh viên lưu ý.