Lịch phúc tra giai đoạn 2, kỳ 1 năm 2018-2019 cho k59 trở về trước

Gửi các em sinh viên

Trong 2 ngày : 19 và 20/2/2019, Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng sẽ nhận đơn phúc tra bài thi thuộc giai đoạn 2, học kỳ I năm học 2018-2019 cho tất cả sinh viên từ  Khóa 59 trở về trước.

 Đơn phúc tra các em lấy trực tiếp tại Phòng Khảo thí và KĐCL (104-A1) hoặc download từ file đính kèm.

Đề nghị các em sinh viên lưu ý.