Hướng dẫn xác nhận sinh viên online

Mẫu xác nhận sinh viên online phục vụ cho sinh viên Trường Đại học Thủy lợi

- Đã, đang là sinh viên học tập tại trường

- Đã hoàn thành chương trình đào tạo, đang chờ nhận bằng

- Vay vốn ngân hàng (theo lớp có mẫu gửi về lớp)

- Sinh viên xin hoãn nghĩa vụ quân sự

- Đăng ký Mua xe máy

- Nhận học bổng, ưu đãi tại địa phương

- Các xác nhận khác

QUY TRÌNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Bước 1: Sinh viên vào link khai báo thông tin: Mẫu phiếu khai

Bước 2: Sau khi khai báo đầy đủ, sinh viên nhấn gửi mẫu bên dưới phiếu khai

Bước 3: Nhà trường sẽ gửi kết quả trả lời vào email cá nhân (đã cung cấp trong phiếu khai) và  lịch hẹn đến nhận xác nhận hoặc phản hồi về những sai sót trong phiếu khai.

Bước 4: Sinh viên đến phòng trực tư vấn sinh viên (P112-A1) nhận xác nhận theo lịch hẹn trong thư.

Video hướng dẫn chi tiết: