Sinh viên năm nhất có gì vui?

Chúng mình là những sinh viên năm nhất, sắp hết một năm học rồi. Đã có thật nhiều những kỷ niệm bên chúng mình, luôn tự hào là sinh viên năm nhất ngành Kỹ thuật Môi trường lớp 60MT.

Bài dự thi "Lớp chúng mình vui thế" 

Tập thể lớp 60MT - Ngành Kỹ thuật Môi trường- Khoa Môi trường

Mã số dự thi "Lớp chúng mình vui thế"

MSLCMVT_09

Thể lệ cuộc thi xem tại đây

Tham gia bình chọn cho bài viết tại Fanpage