Bổ nhiệm cán bộ P2, P7, P9

Bổ nhiệm cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng CTCT&QLSV, Phòng NCKH&HTQT

Giao nhiệm vụ cho các đồng chí Đặng Hương Giang-Phòng Đào tạo giữ chức Phó Trưởng phòng CTCT&QLSV, Phạm Hồng Nga- Bộ môn Môi trường giữ chức Phó trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Phạm Thị Nguyệt Nga-Bộ môn Vật lý giữ chức Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ.
Đến dự có các thầy đại diện Đảng uỷ, Ban Giám Hiệu, Phòng HCTH, Phòng Đào tạo, Phòng NCKH&HTQT, Phòng CTCT&QLSV, Khoa Thuỷ văn, Khoa Thuỷ Điện. Sau đây là một số hình ảnh trong buổi giao nhiệm vụ:

GS. TS Đào Xuân Học-Hiệu trưởng phát biểu, giao nhiệm vụGS. TS Đào Xuân Học-Hiệu trưởng trao quyết định bổ nhiệm cán bộPhát biểu khi nhận nhiệm vụ mới (từ trái sang phải): ThS Phạm Thị Nguyệt Nga, ThS. Đặng Hương Giang, ThS Phạm Hồng NgaCác thầy đại diện Đảng uỷ, Ban Giám Hiệu, Phòng HCTH, Phòng Đào tạo, Phòng NCKH&HTQT, Phòng CTCT&QLSV, Khoa Thuỷ văn, Khoa Thuỷ Điện.