Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi nhận Cờ thi đua của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội

(TLU) - Sáng 19-5, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và biểu dương, khen thưởng các tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu 5 năm (2015-2019).

Báo cáo về kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết: Thành ủy Hà Nội đã chú trọng công tác tuyên truyền, cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW bằng Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 1/9/2016 của Thành ủy về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 8 chương trình công tác toàn khóa; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Internet)

Sau 4 năm thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên.

Ban thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 182-KH/TU, ngày 13/3/2020 về biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong 5 năm (2015-2019). Việc tổ chức khen thưởng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, nhất là 90 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/2030-17/3/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2020)

Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi vinh dự là 1 trong 2 đảng bộ trường đại học trên tổng số 31 tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2015-2019) được nhận Cờ thi đua của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội.

GS.TS Nguyễn Quang Kim – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường (người đứng thứ 6 từ bên phải sang) thay mặt Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi nhận Cờ thi đua của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội

Kết quả này là phần thưởng quan trọng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể Đảng bộ Nhà trường trong 5 năm (2015-2019) và đây cũng là kết quả chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa diễn ra thành công tốt đẹp trong tháng 5 vừa qua.

Bích Việt - P.CT&CTSV