Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng và Thành lập Hội đồng Trường, bổ nhiệm Chủ tịch HĐT nhiệm kỳ 2018 - 2023

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng và Thành lập Hội đồng Trường, bổ nhiệm Chủ tịch HĐT nhiệm kỳ 2018 - 2023 Chương trình bắt đầu lúc 8h00 - Thứ 5 ngày 08/3/2018 tại Hội trường T45 Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.