Lễ ký kết dự án HWRU-CE Phase 2 tại Trường Đại học Công nghệ Delft

Một số hình ảnh của đoàn công tác nước ngoài do GS.TS Đào Xuân Học làm trưởng đoàn thỏa luận và ký kết dự án HWRU-CE Phase 2 tại Trường Đại học Công nghệ Delft
Một số hình ảnh về đoàn công tác nước ngoài do GS.TS Đào Xuân Học-Hiệu Trưởng Trường Đại học Thủy Lợi làm trưởng đoàn, sau lễ ký kết dự án HWRU-CE chính thức bắt đầu Phase 2 và kéo dài tới năm 2009. Giai đoạn này, dự án sẽ thực hiện nâng cao năng lực đào tạo và khả năng nghiên cứu thuộc các lĩnh vực Kỹ thuật bờ biển, Địa kỹ thuật,..cho Trường Đại học Thủy Lợi.


Thảo luận và ký kết:

Thăm và làm việc tại IHEThăm phòng thí nghiệm Thủy Lực TU-Delft

Thăm phòng thí nghiệm tổng hợp tại Viện Thủy lực Delft

Tin và ảnh: Mai Văn Công