Thông báo mời viết bài tham dự hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập các đoàn ĐH

Năm 2006, Trường Đại học Thủy lợi sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập các đoàn ĐH. Nhà trường trân trọng kính mời các Giáo sư, các nhà khoa học trong và ngoài ngành cùng các thầy cô giáo, các kỹ sư, cán bộ tham gia viết bài công bố các kết quả nghiên cứu, ứng dụng, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên và quản lý giảm nhẹ thiên tai.

BỘ NN & PTNT
Trường Đại học Thủy Lợi
 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ***---

Hà Nội, ngày  4 tháng 4 năm 2006

 

Thông báo số 1:

MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP CÁC ĐOÀN ĐH

 


        Năm 2006, Trường Đại học Thủy lợi sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập các đoàn ĐH. 30 năm là một chặng đường phấn đấu không ngừng của những con người hết mình vì sự lớn mạnh của sự nghiệp thuỷ lợi, nó cũng đánh dấu mốc trưởng thành của các đoàn ĐH Trường Đại học Thủy lợi,

Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập các đoàn ĐH sẽ tổ chức vào tháng 11 năm 2006 tại Cơ sở 2 – Trường ĐHTL (Số 2 Trường Sa, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) nhằm tổng kết những thành tựu khoa học đã đạt được trong 30 năm qua.

Để Hội nghị diễn ra đạt kết quả tốt, có chất lượng cao đem lại hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực tài nguyên nước, Nhà trường trân trọng kính mời các Giáo sư, các nhà khoa học trong và ngoài ngành cùng các thầy cô giáo, các kỹ sư, cán bộ tham gia viết bài công bố các kết quả nghiên cứu, ứng dụng, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên và quản lý giảm nhẹ thiên tai.

Các bài viết của các tác giả sẽ thông qua phản biện và đăng trong Số Đặc biệt của Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường.

Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30/8/2006.

Nhà trường rất mong nhận được các bài viết có chất lượng cao để Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin chúc các Giáo sư, các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các cán bộ, kỹ sư dồi dào sức khỏe và xin trân trọng cảm ơn!Địa chỉ nhận bài viết:

Phía Nam:

- Ban Khoa học Công nghệ - Cơ sở 2 ĐHTL

 Số 2 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh,

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 8.408.117 / 8. 400.532

Fax: (08) 8.400.542

Email: Coso2@wru.edu.vn

Phía Bắc:

- Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường –

P. Quản lý khoa học & HTQT – ĐHTL -  

Số 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: (04)5.638.158 / 8.533.083 - Fax: (04) 8.534.198

Email: tapchitlmt@wru.edu.vn

            nckh@wru.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG 


(đã ký) 

GS.TS. Đào Xuân Học