Chương trình, Dự án quốc tế, Đề tài hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài (2006-2019)

STT

Tên chương trình

Loại chương trình hợp tác

Đối tác
hợp tác

Nguồn tài trợ

Kinh phí
thực hiện

Thời gian

Nội dung hợp tác

1

Xây dựng năng lực Quản lý nguồn nước

ODA

 

Chính phủĐan Mạch

 

2001-2007

 

2

Nâng cao năng lực đào tạo ngành kỹ thuật biển tại Trường Đại học
Thủy Lợi

ODA

TU Delft
Hà Lan     

Chính phủ
Hà Lan

 

2000-2009

 

3

Dự án Đê biển

ODA

TU Delft
Hà Lan     

Chính phủ
Hà Lan

 

2009-2010

 

4

Hợp tác nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn kết nối với công nghệ điều hành hệ thống công trình phòng chống lũ cho đồng bằng sông Hồng – sông Thái Bình

Nghị định thư với Italia

 

Đại học Brescia

Đại học Bách khoa Milano

Viện Nghiên cứu Khoa học Khí Quyển và Khí hậu Bologna (ISAC-CNR)

Trung tâm dự báo KTTVTW

Bộ Ngoại giao Italia và Bộ KHCN Việt Nam

250.000 EUR + 1,4 tỷ VND

2006-2008

  1. Hợp tác nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo mưa trung hạn
  2. Hợp tác nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn
  3. Hợp tác nghiên cứu xây dựng công nghệ tích hợp giữa dự báo mưa và lũ trung hạn
  4. Kết nối dự báo mưa lũ trung hạn với công nghệ điều hành hệ thống công trình phòng chống lũ cho đồng bằng sông Hồng – Thái Bình. 

5

Hợp tác nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn cho lưu vực sông Cả (Lào- Việt Nam)

Nghị định thư với Italia

Đại học Brescia,

Viện Nghiên cứu Khoa học Khí Quyển và Khí hậu Bologna (ISAC-CNR)

Công ty CAE, Italia

Trung tâm dự báo KTTVTW

Đài KTTV Bắc Trung bộ

Bộ Ngoại giao Italia và Bộ KHCN Việt Nam

200.000 EUR + 1,9 tỷ VND

2009-2011

  1. Xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn bằng cách tích hợp công nghệ dự báo mưa bằng mô hình dự báo thời tiết số trị với công nghệ dự báo dòng chảy lũ cho lưu vực sông Cả
  2. Kết nối hệ thống đo đạc, xử lý tài liệu để có thể dự báo thời gian thực cho lưu vực sông Cả

6

“Ứng dụng Viễn thám và GIS trong đánh giá hiểm họa thiên tai”

ODA

 

ADB

 

2009-2010

 

7

“Kết quả tối ưu nhất thông qua đối thoại - Quản lý nguồn nước bền vững đối với các nước đang phát triển”

ODA

 

DAAD và Chính phủ Đức

 

2009-2014

 

8

“Phát triển năng lực trong mô hình hóa lũ và cảnh báo lũ sớm”

NGO

 

USTDA, Mỹ

 

Pha1: 2010-2011

Pha 2: 2013-2014

 

9

Dự án Nghiên cứu Việt Nam - New Zealand về “An toàn đập và vùng hạ lưu”

NGO

Damwatch- New Zealand

New Zealand

1.000.000 USD

2012-2015

Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập

10

Dự án Hợp tác Bảo tồn Đất và Nước ở vùng Đông Nam Á

Grant

Đại học Kyushu

Hiệp hội Khoa học Nhật Bản

100,000 USD/1 năm

2012-2015

Tiến hành những nghiên cứu khoa học chung, hội thảo khoa học, trao đổi chuyên gia nghiên cứu trong bốn lĩnh vực: Môi trường đất, Môi trường nước, Quản lý nguồn nước, Sinh khối

11

Dự án Tăng cường Năng lực Trường Đại học Thủy lợi và Trường Đại học Tài nguyên môi trường trong bối cảnh Biến đổi khí hậu 

ODA

TU Delft
Hà Lan

Hà Lan

1.600.000 EUR

2012-2016 

Hợp tác tăng cường năng lực đào tạo

12

Dự án Phát triển Năng lượng Tái tạo - Hợp phần 3.2 - Tài trợ Nâng cao năng lực các trường Đại học

ODA

Ngân hàng Thế giới

Ngân hàng Thế giới

4  tỷ VND

2012-2016

Nâng cao năng lực của ĐHTL trong đào tạo lĩnh vực năng lượng tái tạo

13

Dự án Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với lưu vực sông Hồng và hỗ trợ thể chế nâng cao hiệu quả tưới tại một khu vực thí điểm Gia Bình của hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải 

ODA

Tổ chức BRLi

Ngân hàng AFD, Pháp

800.000 Euro

2012-2017

Nghiên cứu tác động của BĐKH và hỗ trợ thể chế nâng cao hiệu quả tưới

14

Chương trình nghiên cứu sau đại học về thích ứng với biến đổi khí hậu (PRoACC-2)

Grant

UNESCO-IHE

Hà Lan

13.200 EUR

2013-2014

Hợp tác quốc tế về quản lý nước bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu

15

Dự án “Tăng cường năng lực cảnh báo sớm lũ lụt tại Việt Nam – Pha 2”

Grant

PDC (Trung tâm thiên tai Thái Bình Dương)

Hoa Kỳ

7.800 USD

2013-2014

Hỗ trợ hoạt động của PDC tại Việt Nam

16

Đề tài Nghiên cứu chế độ thủy động lực học và vận chuyển bùn cát vùng cửa sông và bờ biển Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Protocol

Viện Nghiên cứu vì sự phát triển (IRD), Pháp

Việt Nam - Pháp

 

2013-2014

Nghiên cứu chế độ thủy động lực học và vận chuyển bùn cát vùng cửa sông và bờ biển Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

17

Improve scientific basis for hydrology and water sciences for preparation and response to extreme hydrological events. Focal FA1.5

Grant

Hiệp hội thủy lợi Hàn Quốc (KWRA)

Hàn Quốc

21.000 USD

2015-2017

Nghiên cứu nâng cao cơ sở khoa học về thủy văn và nguồn nước để chuẩn bị và ứng phó với các sự kiện thủy văn cực đoan

18

Dự án hợp tác đào tạo giữa Đại học Thủy lợi và Đại học Công nghệ Braunschweig EXCEED

Grant

TU Braunschweig

Chính phủ Đức (DAAD)

 

2013-2017

Tăng cường năng lực về đào tạo trong quản lý bền vững tài nguyên nước

19

"Dự án An toàn đập Việt Nam - New Zealand" (Pha 2)

NGO

Damwatch- New Zealand

New Zealand

3.735.795 USD

2016-2021

Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập

20

Dự án Tăng cường năng lực giáo dục và đào tạo của Đại học Thủy lợi trong giai đoạn 2016-2020

Grant

Tổ chức COUMO Foundation

Monaco

 

2016-2020

Cấp học bổng cao học cho sinh viên ĐHTL, tài trợ CSVC phục vụ học tập ngoại ngữ, tài trợ cho các nghiên cứu của Trường

21

Đề tài “Root propertises and root reinforcement to soil on sea dikes in Vietnam”

Grant

Quĩ Khoa học Quốc tế IFS

Quĩ Khoa học Quốc tế IFS

11.000 USD

2016-2017

Tài trợ kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu

22

Nghiên cứu các đặc trưng động học hình thái vùng vịnh và đề xuất ứng dụng các giải pháp tái tạo, nâng cấp bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Protocol

Viện Nghiên cứu vì sự phát triển (IRD), Pháp

Việt Nam - Pháp

5,9 tỷ VND và 386.109 EUR

2016-2019

Nghiên cứu các đặc trưng động học hình thái vùng vịnh và đề xuất ứng dụng các giải pháp tái tạo, nâng cấp bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

23

Tăng cường chất lượng đào tạo ngành Kỹ thuật tài nguyên nước của trường Đại học Thủy Lợi, Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

ODA

Đại sứ quán Bỉ

CP Bỉ

70.906 Euro

2017-2018

Tăng cường năng lực cho ĐHTL trong bối cảnh BĐKH

24

Dự án “Khí hậu Việt Nam – Hợp tác giáo dục nhằm đạt được sự thay đổi bền vững tại các vùng đồng bằng của Việt Nam”

ODA

Tổ chức Nuffic

Chính phủ
Hà Lan

748.024 Euro

2019-2021

Nâng cao năng lực xây dựng tổ chức; kết nối thị trường lao động

25

Dự án Eramus+ Hoạt động 1 - Tính linh động của sinh viên và giảng viên kết hợp với ĐH Công nghệ 

 

 

Đức

 

 

 

24

Dự án Erasmus+ Nâng cao năng lực giáo dục đại học: Đánh giá môi trường chiến lược để phát triển năng lực trong giáo dục đại học(SEA-ASIA)