Trường Đại học Thủy lợi đào tạo theo hướng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp

Sáng ngày 14/9, tại Hà Nội, Trường Đại học Thủy lợi đã tổ chức khai trương Xưởng Thực hành Đào tạo Kỹ thuật ô tô...
Đông đảo các em khoa Cơ khí tham gia buổi khai trương.

Hiện nay, so với các nước trong khu vực, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển muộn hơn khoảng 30 năm, tạo ra áp lực cạnh tranh lớn với nền sản xuất trong nước. Vì vậy, đào tạo nguồn nhân lực là một trong những giải pháp chiến lược dài hạn cho ngành công nghiệp ô tô để có thể phát triển trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0.

Các em sinh viên hứng thú tham quan xưởng thực hành.

Lễ khai trương là một dấu mốc mới của Nhà trường, của Khoa Cơ khí trong việc thực hiện mô hình đào tạo kết nối giữa trường Đại học - Doanh nghiệp theo hướng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp. Mô hình đào tạo này là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường trải nghiệm và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên.

Mô hình đào tạo theo hướng ứng dụng nâng cao kỹ năng thực hành, thực tập cho sinh viên.

Mô hình đào tạo theo hướng ứng dụng nâng cao kỹ năng thực hành, thực tập cho sinh viên là một mô hình đào tạo mới ở Việt Nam, đang lôi cuốn nhiều trường đại học cải tiến phương pháp đào tạo theo mô hình này để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội. Để nâng cao chất lượng đào tạo, Cơ sở giáo dục đại học và Doanh nghiệp cần phải đầu tư về con người và cơ sở vật chất phát huy tối đa nội lực, tận dụng triệt để các thế mạnh của các bên. Sự đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị khẳng định cam kết của Nhà trường với doanh nghiệp và xã hội về đầu tư cho con người.

Ông Đoàn Yên Thế, trưởng khoa Cơ khí phát biểu tại buổi lễ

Ông Đoàn Yên Thế, trưởng khoa Cơ khí cho biết, khoa Cơ khí xác định mục tiêu xây dựng Xưởng Thực hành Đào tạo Kỹ thuật ô tô sẽ đóng một vai trò quan trọng trong đào tạo thực hành theo mô hình Học kết hợp giữa Lý thuyết và Thực hành. Đào tạo theo xu thế gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp lấy sinh viên là trung tâm và là đối tượng đào tạo đáp ứng năng lực theo yêu cầu đặt hàng của Doanh nghiệp.

Xưởng Thực hành Đào tạo Kỹ thuật ô tô sẽ đóng một vai trò quan trọng trong đào tạo, cũng là nơi để triển khai xây dựng các hợp tác ngày càng chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả hơn đối với các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước. Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trong ngành ô tô và các ngành phụ trợ cho ngành ô tô.

Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi nhấn mạnh sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Xưởng Thực hành Đào tạo Kỹ thuật ô tô

Tại buổi lễ, ông Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi nhấn mạnh sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Xưởng Thực hành Đào tạo Kỹ thuật ô tô, góp phần đào tạo ra những kỹ sư thích ứng tốt với bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0, mang thương hiệu và đặc trưng của trường Đại học Thủy lợi và Khoa Cơ Khí…

Các đại biểu cắt băng khánh khai trương nhà xưởng.
Các đại biểu đi tham quan nhà xưởng.
Lãnh đạo nhà trường và khách mời tham quan phòng đào tạo của nhà xưởng.
Đại biểu thăm phòng đào tạo về thiết kế.

 

Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam